This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 1/2018

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 04/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 44

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První číslo časopisu Česká diabetologie sestavil prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., a slovo úvodem přidala prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. V tomto čísle najdete přehledně zpracované články o souvislosti diabetu a Alzheimerovy choroby a také o vztahu diabetu a srdečního selhání. Z kazuistik můžete načerpat zkušenosti s léčbou liraglutidem a dulaglutidem, dále se můžete poučit o problematice GDPR či zavzpomínat na diabetologické dny v Luhačovicích. Číslo přináší i medailonky nových čestných členů České diabetologické společnosti MUDr. Věry Loykové, George Grunbergera, MD, FACP, FACE, a doc. MUDr. Rudolfa Chlupa, CSc.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 1. ročník | ISSN: 2571-0133 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 2311

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu