This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 2/2021 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News

Datum vydání: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Druhé číslo roku 2021 přináší prim. MUDr Eugenem Kubalou podrobně a přehledně zpracovaný přehled o změnách v mezinárodních doporučeních European Society for Medical Oncology (ESMO®) v léčbě karcinomu prsu. Tento článek je pro onkology velmi přínosný a jistě jim pomůže se v nových doporučeních zorientovat. Článek prof. MUDr. P. Tesařové, CSc., se věnuje genomickému testování tumorů a přináší i up-to-date informace z této oblasti z konference ASCO 2021. Článek MUDr. Kataríny Petrákové, PhD., se věnuje účinku inhibitorů cyklin dependentních kináz. Autorka shrnuje i výsledky studie MONALEESA-2, která hodnotila výsledky celkového přežití při terapii letrozolem a ribociklibem pacientek s hormonálně pozitivním / HER2 negativním karcinomem prsu.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ WEB: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D., MUDr. Libor Kment, MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Olga Štajnrtová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 11. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 1804-8218, ISSN (on-line vydání): 2694-7293
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu