This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 2/2019 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Objednat předplatné


Anotace

Říjnové číslo časopisu se zabývá rolí genomických testů při stanovení přínosu CHT u pacientek s ca prsu, jejich využitím při rozhodování o léčbě nemocných s hormonálně dependentním ca prsu a individualizací endokrinní terapie u ultra nízce rizikových pacientek.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně / 9. ročník / ISSN 1804-8218 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu