This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2022 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 05/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní příspěvek 1. čísla letošního roku je zaměřen na odlišení od kolonizace od kontaminace u ranné infekce, což je důležité při péči o ránu. Nezbytný je personifikovaný přístup na základě molekulárně diagnostických metod. Následující kazuistika předkládá případ pacienta s rozsáhlými popáleninami II. a III. stupně na horních končetiách po zásahu elektrickým proudem a s infekcí Lichthemia ramosa, u ně něhož byla nutná opakovaná chirurgická intervence a u kteréhož se osvědčila léčba isavukonazolem v monoterapii. Závěrečná zpráva z kongresu přináší informace o 32. ročníku ECCMID, konaném tentokrát v portugalském Lisabonu.Obsah

Editorial
Václava Adámková
 
Kolonizace vs. kontaminace a ranná infekce – umíme to odlišit?
Václava Adámková 1, Helena Lahoda Brodská 2
 
Lichtheimia ramosa, komplikace u pacienta s popáleninami II. a III. stupně
Radim Dobiáš 1, 2, Marcela Káňová 3, 4, 5, Patricie Delongová 6, 7, Hana Chaudhary 8
 
ECCMID 2022 (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Lisabon, Portugalsko
Gabriela Kroneislová, Jan Závora
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková
Členové redakční rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Naďa Mallátová

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně / 13. ročník / ISSN (Print): 1804-4212 / ISSN (On-line): 2694-7390
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu