This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2020 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodem druhého čísla roku 2020 časopisu Antiinfectives News vás provede MUDr. Václava Adámková, která do časopisu přispěla též článkem o významu antibiotického stewardshipu a nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2. Příspěvek týkající se Evropského antibiotického dne na pozadí covidové pandemie napsal MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. Dále jsou obsahem dvě kazuistiky, jedna z nich popisuje použití ceftarolinu v léčbě komplikované infekce sternotomie. Tu představili doc. MUDr. Petr Habal, Ph.D., MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. a MUDr. Pavla Paterová. Další kazuistika se zabývá zkušenostmi s terapií ceftazidimem/avibaktamem a s kolegy ji připravila MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Naďa Mallátová,
Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz

Jazyková redaktorka: Mgr. Ema Potužníková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 11. ročník / ISSN (Print): 1804-4212 / ISSN (On-line): 2694-7390

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu