This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2019 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Objednat předplatné


Anotace

Listopadové číslo přináší v úvodu zajímavé kazuistiky. MUDr. Jan Závora vás seznámí s případem imunodeficitního pacienta se syndromem bakteriálního přerůstání a jeho kombinovanou léčbou ceftazidimem a avibaktamem. MUDr. Katarína Kalincová popisuje léčbu ceftarolinem u pacienta s cystickou fibrózou a chronickou infekcí methicilin rezistentní bakterií Staphylococcus aureus a MUDr. Alžběta Dutková se podělí o zkušenosti s léčbou ceftazidimem/avibaktamem v terapii těžké plicní exacerbace u pacientky s cystickou fibrózou. Následuje přehledový článek kolektivu autorů na téma isavukonazolu a stanovení citlivosti mikromycet in vitro metodou Etest. Aktuální informace ze zahraničí, tentokrát z konference TIMM 2019, vám přinese MUDr. Jana Haber ve svém přehledu 10 nejvýznamnějších článků s mykologickou tematikou.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Naďa Mallátová,
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Bc. Michala Zavadilová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 10. ročník / ISSN 1804-4212 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu