This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní review MUDr. Václavy Adámkové se věnuje možnému zhoršení symptomů nemocných s myasthenia gravis při léčbě antibiotiky. MUDr. Jan Víšek vás seznámí s případem pacienta s akutní lymfoblastickou leukemií/lymfomem a použitím ceftazidimu/avibaktamu v terapii septického šoku vyvolaného multirezistentní Pseudomonas aeruginosa. Následující kazuistika popisuje rovněž terapii ceftadizidimem/avibaktamem, tentokrát u pacientky s abscesem jater způsobeným rovněž kmenem Pseudomonas aeruginosa. Jak se již stalo tradicí prvního čísla nového ročníku, najdete zde přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů. Výsledky projektu EARS-Net pro vás ve svém obsáhlém review zpracovala doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková

Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Naďa Mallátová, doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 11. ročník / ISSN (Print): 1804-4212 / ISSN (On-line): 2694-7390

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu