This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

První zkušenosti s ozařováním zhoubných nádorů hlavy a krku na tomoterapii na našem pracovišti

Kateřina Licková 1, Miloslav Ambruš 1, Pavla Buřičová 1, Aleš Čoček 2, Martina Kubecová 1

1 RTO klinika FNKV, Praha
2 ORL oddělení, ONP Příbram

Ve snaze zlepšit výsledky onkologické terapie u pacientů se spinocelulárními nádory v oblasti hlavy a krku a s cílem snížit toxicitu klasické dvourozměrné a trojrozměrné konformní radioterapie (RT) se ozařovací techniky začaly v posledních dvou desetiletích rychle vyvíjet. Od devadesátých let byla zavedena technika s modulovanou intenzitou svazku záření IMRT (1). Právě u nádorů v oblasti...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu