This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

První zkušenosti s ozařováním zhoubných nádorů hlavy a krku na tomoterapii na našem pracovišti

Kateřina Licková 1, Miloslav Ambruš 1, Pavla Buřičová 1, Aleš Čoček 2, Martina Kubecová 1

1 RTO klinika FNKV, Praha
2 ORL oddělení, ONP Příbram

Ve snaze zlepšit výsledky onkologické terapie u pacientů se spinocelulárními nádory v oblasti hlavy a krku a s cílem snížit toxicitu klasické dvourozměrné a trojrozměrné konformní radioterapie (RT) se ozařovací techniky začaly v posledních dvou desetiletích rychle vyvíjet. Od devadesátých let byla zavedena technika s modulovanou intenzitou svazku záření IMRT (1). Právě u nádorů v oblasti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu