This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

První zkušenosti s ozařováním zhoubných nádorů hlavy a krku na tomoterapii na našem pracovišti

Kateřina Licková 1, Miloslav Ambruš 1, Pavla Buřičová 1, Aleš Čoček 2, Martina Kubecová 1

1 RTO klinika FNKV, Praha
2 ORL oddělení, ONP Příbram

Ve snaze zlepšit výsledky onkologické terapie u pacientů se spinocelulárními nádory v oblasti hlavy a krku a s cílem snížit toxicitu klasické dvourozměrné a trojrozměrné konformní radioterapie (RT) se ozařovací techniky začaly v posledních dvou desetiletích rychle vyvíjet. Od devadesátých let byla zavedena technika s modulovanou intenzitou svazku záření IMRT (1). Právě u nádorů v oblasti...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu