This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

První zkušenosti s ozařováním zhoubných nádorů hlavy a krku na tomoterapii na našem pracovišti

Kateřina Licková 1, Miloslav Ambruš 1, Pavla Buřičová 1, Aleš Čoček 2, Martina Kubecová 1

1 RTO klinika FNKV, Praha
2 ORL oddělení, ONP Příbram

Ve snaze zlepšit výsledky onkologické terapie u pacientů se spinocelulárními nádory v oblasti hlavy a krku a s cílem snížit toxicitu klasické dvourozměrné a trojrozměrné konformní radioterapie (RT) se ozařovací techniky začaly v posledních dvou desetiletích rychle vyvíjet. Od devadesátých let byla zavedena technika s modulovanou intenzitou svazku záření IMRT (1). Právě u nádorů v oblasti...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu