This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

První zkušenosti s ozařováním zhoubných nádorů hlavy a krku na tomoterapii na našem pracovišti

Kateřina Licková 1, Miloslav Ambruš 1, Pavla Buřičová 1, Aleš Čoček 2, Martina Kubecová 1

1 RTO klinika FNKV, Praha
2 ORL oddělení, ONP Příbram

Ve snaze zlepšit výsledky onkologické terapie u pacientů se spinocelulárními nádory v oblasti hlavy a krku a s cílem snížit toxicitu klasické dvourozměrné a trojrozměrné konformní radioterapie (RT) se ozařovací techniky začaly v posledních dvou desetiletích rychle vyvíjet. Od devadesátých let byla zavedena technika s modulovanou intenzitou svazku záření IMRT (1). Právě u nádorů v oblasti...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu