This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

První linie léčby u pacientů s BRAF mutovaným melanomem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Současná moderní léčba melanomu dosáhla takových změn, že si již neklademe otázku, zda léčit lokálně pokročilý nebo metastazující melanom, ale jak stanovit správnou strategii léčby, abychom dosáhli vyléčení pacienta nebo jeho dlouhodobé přežití. Rozvoj přinesly nové možnosti cílené biologické léčby a imunoterapie, které zásadně změnily pohled na léčbu i prognózu pacientů s pokročilým melanomem....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu