This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

První linie léčby u pacientů s BRAF mutovaným melanomem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Současná moderní léčba melanomu dosáhla takových změn, že si již neklademe otázku, zda léčit lokálně pokročilý nebo metastazující melanom, ale jak stanovit správnou strategii léčby, abychom dosáhli vyléčení pacienta nebo jeho dlouhodobé přežití. Rozvoj přinesly nové možnosti cílené biologické léčby a imunoterapie, které zásadně změnily pohled na léčbu i prognózu pacientů s pokročilým melanomem....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu