This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

První linie léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Přibližně 15 % karcinomů prsu v české populaci vykazuje pozitivitu HER2. V posledních letech došlo k výrazné změně prognózy této původně nepříznivé prognostické skupiny. Díky účinné anti-HER2 léčbě mají pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu stejné, pokud ne lepší celkové přežití (OS), které se za posledních 15 let dramaticky změnilo z původních 15 měsíců na 50 měsíců a více.(1)   Dosud standardní léčbou v první linii...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu