This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

První linie léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Přibližně 15 % karcinomů prsu v české populaci vykazuje pozitivitu HER2. V posledních letech došlo k výrazné změně prognózy této původně nepříznivé prognostické skupiny. Díky účinné anti-HER2 léčbě mají pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu stejné, pokud ne lepší celkové přežití (OS), které se za posledních 15 let dramaticky změnilo z původních 15 měsíců na 50 měsíců a více.(1)   Dosud standardní léčbou v první linii...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu