This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

První linie léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Přibližně 15 % karcinomů prsu v české populaci vykazuje pozitivitu HER2. V posledních letech došlo k výrazné změně prognózy této původně nepříznivé prognostické skupiny. Díky účinné anti-HER2 léčbě mají pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu stejné, pokud ne lepší celkové přežití (OS), které se za posledních 15 let dramaticky změnilo z původních 15 měsíců na 50 měsíců a více.(1)   Dosud standardní léčbou v první linii...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu