This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

První linie léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Přibližně 15 % karcinomů prsu v české populaci vykazuje pozitivitu HER2. V posledních letech došlo k výrazné změně prognózy této původně nepříznivé prognostické skupiny. Díky účinné anti-HER2 léčbě mají pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu stejné, pokud ne lepší celkové přežití (OS), které se za posledních 15 let dramaticky změnilo z původních 15 měsíců na 50 měsíců a více.(1)   Dosud standardní léčbou v první linii...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu