This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

První linie léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Přibližně 15 % karcinomů prsu v české populaci vykazuje pozitivitu HER2. V posledních letech došlo k výrazné změně prognózy této původně nepříznivé prognostické skupiny. Díky účinné anti-HER2 léčbě mají pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu stejné, pokud ne lepší celkové přežití (OS), které se za posledních 15 let dramaticky změnilo z původních 15 měsíců na 50 měsíců a více.(1)   Dosud standardní léčbou v první linii...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu