This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Průlomová bolest

Dana Vondráčková

Vedoucí lékařka ambulance pro léčbu bolesti, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Chronická bolest při onkologických onemocněních Onkologická onemocnění jsou ve vysokém procentu případů spojena s bolestí. Bolest se objevuje v různých fázích nemoci, na jejím počátku, v průběhu léčení, při různých zákrocích a pooperačních stavech, v pokročilých stadiích, v důsledku léčení, jako akutní při bolestivých převazech a různých procedurách. Bolest může také přetrvávat po vyléčení jako následek radio-, nebo chemoterapie, jako důsledek onemocnění a léčení (lymfedémy, proktitidy,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu