This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Průlomová bolest

Dana Vondráčková

Vedoucí lékařka ambulance pro léčbu bolesti, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Chronická bolest při onkologických onemocněních Onkologická onemocnění jsou ve vysokém procentu případů spojena s bolestí. Bolest se objevuje v různých fázích nemoci, na jejím počátku, v průběhu léčení, při různých zákrocích a pooperačních stavech, v pokročilých stadiích, v důsledku léčení, jako akutní při bolestivých převazech a různých procedurách. Bolest může také přetrvávat po vyléčení jako následek radio-, nebo chemoterapie, jako důsledek onemocnění a léčení (lymfedémy, proktitidy,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu