This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Průlomová bolest

Dana Vondráčková

Vedoucí lékařka ambulance pro léčbu bolesti, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Chronická bolest při onkologických onemocněních Onkologická onemocnění jsou ve vysokém procentu případů spojena s bolestí. Bolest se objevuje v různých fázích nemoci, na jejím počátku, v průběhu léčení, při různých zákrocích a pooperačních stavech, v pokročilých stadiích, v důsledku léčení, jako akutní při bolestivých převazech a různých procedurách. Bolest může také přetrvávat po vyléčení jako následek radio-, nebo chemoterapie, jako důsledek onemocnění a léčení (lymfedémy, proktitidy,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu