This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Průlomová bolest u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Pro každého z nás je bolest velice obávaným nepříjemným příznakem nemoci, který významně zhoršuje kvalitu našeho života, omezuje naši soběstačnost, zhoršuje mobilitu, zvyšuje naši úzkost a obavy z budoucnosti… Zvláště u onkologicky nemocných je bolest velice negativně vnímána. Téměř 50–70 % onkologicky nemocných se v průběhu léčby svého nádorového onemocnění setká s bolestí. Bolest je vnímána subjektivně a je závislá na mnoha dalších...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu