This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Průlomová bolest u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Pro každého z nás je bolest velice obávaným nepříjemným příznakem nemoci, který významně zhoršuje kvalitu našeho života, omezuje naši soběstačnost, zhoršuje mobilitu, zvyšuje naši úzkost a obavy z budoucnosti… Zvláště u onkologicky nemocných je bolest velice negativně vnímána. Téměř 50–70 % onkologicky nemocných se v průběhu léčby svého nádorového onemocnění setká s bolestí. Bolest je vnímána subjektivně a je závislá na mnoha dalších...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu