This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Průlomová bolest u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Pro každého z nás je bolest velice obávaným nepříjemným příznakem nemoci, který významně zhoršuje kvalitu našeho života, omezuje naši soběstačnost, zhoršuje mobilitu, zvyšuje naši úzkost a obavy z budoucnosti… Zvláště u onkologicky nemocných je bolest velice negativně vnímána. Téměř 50–70 % onkologicky nemocných se v průběhu léčby svého nádorového onemocnění setká s bolestí. Bolest je vnímána subjektivně a je závislá na mnoha dalších...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu