This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Průlomová bolest při běžných denních procedurách

Pain News 1/2017 Czech edition

Recentně publikovaná prospektivní studie provedená ve 23 italských centrech ukázala, že průlomovou bolest (PB) u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění mohou vyvolat běžné denní procedury v rámci péče, jakými jsou polohování, osobní hygiena, přesun z lůžka na křeslo, katetrizace močového měchýře, ošetření proleženin nebo subkutánní podání léků. Autoři práce dále zjišťovali, jakým způsobem byla tato bolest řešena a zda byla její...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu