This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Průlomová bolest při běžných denních procedurách

Pain News 1/2017 Czech edition

Recentně publikovaná prospektivní studie provedená ve 23 italských centrech ukázala, že průlomovou bolest (PB) u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění mohou vyvolat běžné denní procedury v rámci péče, jakými jsou polohování, osobní hygiena, přesun z lůžka na křeslo, katetrizace močového měchýře, ošetření proleženin nebo subkutánní podání léků. Autoři práce dále zjišťovali, jakým způsobem byla tato bolest řešena a zda byla její...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu