This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Průlomová bolest při běžných denních procedurách

Pain News 1/2017 Czech edition

Recentně publikovaná prospektivní studie provedená ve 23 italských centrech ukázala, že průlomovou bolest (PB) u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění mohou vyvolat běžné denní procedury v rámci péče, jakými jsou polohování, osobní hygiena, přesun z lůžka na křeslo, katetrizace močového měchýře, ošetření proleženin nebo subkutánní podání léků. Autoři práce dále zjišťovali, jakým způsobem byla tato bolest řešena a zda byla její...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu