This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Průlomová bolest

Irena Závadová

Domácí hospic Cesta domů, z.ú.

Úvod Průlomová bolest (PB) je definována jako přechodné zhoršení chronické bolesti, která je jinak dobře léčena opioidy. Průlomová bolest je obvykle lokalizována ve stejné oblasti jako chronická bolest, pro kterou je nemocný léčen, trvá od několika málo až po desítky minut a je středně silné až velmi silné intenzity. Může vzniknout zcela spontánně, nebo v souvislosti s různě zřejmým vyvolávajícím faktorem....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu