This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Průlomová bolest

Irena Závadová

Domácí hospic Cesta domů, z.ú.

Úvod Průlomová bolest (PB) je definována jako přechodné zhoršení chronické bolesti, která je jinak dobře léčena opioidy. Průlomová bolest je obvykle lokalizována ve stejné oblasti jako chronická bolest, pro kterou je nemocný léčen, trvá od několika málo až po desítky minut a je středně silné až velmi silné intenzity. Může vzniknout zcela spontánně, nebo v souvislosti s různě zřejmým vyvolávajícím faktorem....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu