This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Průlomová bolest

Irena Závadová

Domácí hospic Cesta domů, z.ú.

Úvod Průlomová bolest (PB) je definována jako přechodné zhoršení chronické bolesti, která je jinak dobře léčena opioidy. Průlomová bolest je obvykle lokalizována ve stejné oblasti jako chronická bolest, pro kterou je nemocný léčen, trvá od několika málo až po desítky minut a je středně silné až velmi silné intenzity. Může vzniknout zcela spontánně, nebo v souvislosti s různě zřejmým vyvolávajícím faktorem....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu