This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Průběžné výsledky studie APHINITY: zamyšlení nad účinností kombinované biologické léčby pertuzumabem a trastuzumabem v adjuvantní léčbě HER-pozitivního karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod HER-pozitivní karcinom prsu je molekulárním subtypem karcinomu prsu, který má výrazné agresivní biologické chování. Prognózu tohoto onemocnění revolučně změnil trastuzumab. Z dříve velmi nepříznivého typu onemocnění se stalo onemocnění dobře léčitelné a po zavedení duální blokády kombinací trastuzumabu a pertuzumabu ve studii CLEOPATRA (1) u metastatického karcinomu prsu změnil významně i jeho prognózu.   Receptor HER2 epidermálního růstového faktoru (EGFR2, HER2/neu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu