This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Průběžné výsledky studie APHINITY: zamyšlení nad účinností kombinované biologické léčby pertuzumabem a trastuzumabem v adjuvantní léčbě HER-pozitivního karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod HER-pozitivní karcinom prsu je molekulárním subtypem karcinomu prsu, který má výrazné agresivní biologické chování. Prognózu tohoto onemocnění revolučně změnil trastuzumab. Z dříve velmi nepříznivého typu onemocnění se stalo onemocnění dobře léčitelné a po zavedení duální blokády kombinací trastuzumabu a pertuzumabu ve studii CLEOPATRA (1) u metastatického karcinomu prsu změnil významně i jeho prognózu.   Receptor HER2 epidermálního růstového faktoru (EGFR2, HER2/neu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu