This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Průběžné výsledky studie APHINITY: zamyšlení nad účinností kombinované biologické léčby pertuzumabem a trastuzumabem v adjuvantní léčbě HER-pozitivního karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod HER-pozitivní karcinom prsu je molekulárním subtypem karcinomu prsu, který má výrazné agresivní biologické chování. Prognózu tohoto onemocnění revolučně změnil trastuzumab. Z dříve velmi nepříznivého typu onemocnění se stalo onemocnění dobře léčitelné a po zavedení duální blokády kombinací trastuzumabu a pertuzumabu ve studii CLEOPATRA (1) u metastatického karcinomu prsu změnil významně i jeho prognózu.   Receptor HER2 epidermálního růstového faktoru (EGFR2, HER2/neu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu