This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Průběžné výsledky studie APHINITY: zamyšlení nad účinností kombinované biologické léčby pertuzumabem a trastuzumabem v adjuvantní léčbě HER-pozitivního karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod HER-pozitivní karcinom prsu je molekulárním subtypem karcinomu prsu, který má výrazné agresivní biologické chování. Prognózu tohoto onemocnění revolučně změnil trastuzumab. Z dříve velmi nepříznivého typu onemocnění se stalo onemocnění dobře léčitelné a po zavedení duální blokády kombinací trastuzumabu a pertuzumabu ve studii CLEOPATRA (1) u metastatického karcinomu prsu změnil významně i jeho prognózu.   Receptor HER2 epidermálního růstového faktoru (EGFR2, HER2/neu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu