This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Průběžné výsledky studie APHINITY: zamyšlení nad účinností kombinované biologické léčby pertuzumabem a trastuzumabem v adjuvantní léčbě HER-pozitivního karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod HER-pozitivní karcinom prsu je molekulárním subtypem karcinomu prsu, který má výrazné agresivní biologické chování. Prognózu tohoto onemocnění revolučně změnil trastuzumab. Z dříve velmi nepříznivého typu onemocnění se stalo onemocnění dobře léčitelné a po zavedení duální blokády kombinací trastuzumabu a pertuzumabu ve studii CLEOPATRA (1) u metastatického karcinomu prsu změnil významně i jeho prognózu.   Receptor HER2 epidermálního růstového faktoru (EGFR2, HER2/neu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu