This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2017 Czech edition

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

Jindřich Fínek 1, Jan Bauer 2

1 Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň
2 nezávislý konzultant 1. LF UK Praha

Úvod Klinický výzkum v posledních 10 letech potvrdil významné zlepšení prognózy pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Za tímto zlepšením stojí jak významné zlepšení účinnosti systémové léčby, zejména v léčbě první linie, tak výrazný pokrok v chirurgické léčbě pacientů s jaterními, plicními, případně i peritoneálními metastázami. Jestliže použití dubletové, respektive tripletové chemoterapie v kombinaci s anti-EGFR či anti-VEGF monoklonálními protilátkami posunulo medián celkové doby...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu