This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2017 Czech edition

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

Jindřich Fínek 1, Jan Bauer 2

1 Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň
2 nezávislý konzultant 1. LF UK Praha

Úvod Klinický výzkum v posledních 10 letech potvrdil významné zlepšení prognózy pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Za tímto zlepšením stojí jak významné zlepšení účinnosti systémové léčby, zejména v léčbě první linie, tak výrazný pokrok v chirurgické léčbě pacientů s jaterními, plicními, případně i peritoneálními metastázami. Jestliže použití dubletové, respektive tripletové chemoterapie v kombinaci s anti-EGFR či anti-VEGF monoklonálními protilátkami posunulo medián celkové doby...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu