This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2017 Czech edition

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

Jindřich Fínek 1, Jan Bauer 2

1 Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň
2 nezávislý konzultant 1. LF UK Praha

Úvod Klinický výzkum v posledních 10 letech potvrdil významné zlepšení prognózy pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Za tímto zlepšením stojí jak významné zlepšení účinnosti systémové léčby, zejména v léčbě první linie, tak výrazný pokrok v chirurgické léčbě pacientů s jaterními, plicními, případně i peritoneálními metastázami. Jestliže použití dubletové, respektive tripletové chemoterapie v kombinaci s anti-EGFR či anti-VEGF monoklonálními protilátkami posunulo medián celkové doby...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu