This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Prsní implantáty – bezpečnost a zdravotní rizika

Martin Molitor, Lucie Kalinová, Jan Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF a Nemocnice Na Bulovce, Praha Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu Nemocnice na Bulovce, Praha Subkatedra plastické chirurgie IPVZ, Praha

Úvod Prsní implantáty jsou jedním z nejmasověji implantovaných medicínských prostředků. Odhaduje se, že na celém světě jich bylo doposud implantováno několik desítek milionů. Jenom v USA má prsní implantáty přibližně 6 milionů žen. Moderní historie prsních implantátů začíná na začátku 60. let minulého století, kdy dva texaští plastičtí chirurgové – Frank Gerow a Thomas Cronin vyvinuli první generaci silikonových implantátů....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu