This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Proč?

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

V loňském roce se podle výzkumu 1. LF UK nenašel žádný absolvent, který by se chtěl věnovat klinické onkologii. Když mi to můj syn, studující čtvrtý ročník medicíny, sděloval, podivovala jsem se a poukazovala na to, jaký je onkologie zajímavý obor. Můj syn, o kterém jsem si do té doby myslela, že je spíš idealista až romantik, mi pragmaticky odvětil:...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu