This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Problémové léze prsu a jejich diferenciální diagnostika

Lívia Večeřová

Radiodiagnostická klinika FNKV

Souhrn V práci zabývající se problémovými lézemi prsu a jejich diferenciální diagnostikou se nabízí přehled těchto formací v jednotlivých standardních vyšetřovacích modalitách, které používame v současnosti. Jsou rozebrány příčiny vzniku malignit u mladých žen a důvody vedoucí k pozdní diagnostice. Řešíme diagnostiku kontroverzních lézí, popisovaných ve vyšetřovacím procesu jako maligní, které po bioptickém ověření mají...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu