This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Problémové léze prsu a jejich diferenciální diagnostika

Lívia Večeřová

Radiodiagnostická klinika FNKV

Souhrn V práci zabývající se problémovými lézemi prsu a jejich diferenciální diagnostikou se nabízí přehled těchto formací v jednotlivých standardních vyšetřovacích modalitách, které používame v současnosti. Jsou rozebrány příčiny vzniku malignit u mladých žen a důvody vedoucí k pozdní diagnostice. Řešíme diagnostiku kontroverzních lézí, popisovaných ve vyšetřovacím procesu jako maligní, které po bioptickém ověření mají...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu