This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa

Eva Dortová, Jiří Dort

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Souhrn Autoři upozorňují na problematiku novorozenců s intrauterinní růstovou retardací z hlediska její etiologie, projevů a komplikací časné i pozdní morbidity těchto pacientů. Zdůrazněna je nutnost pečlivého monitorování jejich růstu a psychomotorického vývoje po propuštění do domácí péče. Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, porucha růstu, vývojová intervence Zkratky: IUGR – intrauterinní růstová retardace, SGA – small for gestational age, SD – směrodatná odchylka,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu