This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa

Eva Dortová, Jiří Dort

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Souhrn Autoři upozorňují na problematiku novorozenců s intrauterinní růstovou retardací z hlediska její etiologie, projevů a komplikací časné i pozdní morbidity těchto pacientů. Zdůrazněna je nutnost pečlivého monitorování jejich růstu a psychomotorického vývoje po propuštění do domácí péče. Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, porucha růstu, vývojová intervence Zkratky: IUGR – intrauterinní růstová retardace, SGA – small for gestational age, SD – směrodatná odchylka,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu