This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa

Eva Dortová, Jiří Dort

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Souhrn Autoři upozorňují na problematiku novorozenců s intrauterinní růstovou retardací z hlediska její etiologie, projevů a komplikací časné i pozdní morbidity těchto pacientů. Zdůrazněna je nutnost pečlivého monitorování jejich růstu a psychomotorického vývoje po propuštění do domácí péče. Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, porucha růstu, vývojová intervence Zkratky: IUGR – intrauterinní růstová retardace, SGA – small for gestational age, SD – směrodatná odchylka,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu