This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa

Eva Dortová, Jiří Dort

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Souhrn Autoři upozorňují na problematiku novorozenců s intrauterinní růstovou retardací z hlediska její etiologie, projevů a komplikací časné i pozdní morbidity těchto pacientů. Zdůrazněna je nutnost pečlivého monitorování jejich růstu a psychomotorického vývoje po propuštění do domácí péče. Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, porucha růstu, vývojová intervence Zkratky: IUGR – intrauterinní růstová retardace, SGA – small for gestational age, SD – směrodatná odchylka,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu