This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa

Eva Dortová, Jiří Dort

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Souhrn Autoři upozorňují na problematiku novorozenců s intrauterinní růstovou retardací z hlediska její etiologie, projevů a komplikací časné i pozdní morbidity těchto pacientů. Zdůrazněna je nutnost pečlivého monitorování jejich růstu a psychomotorického vývoje po propuštění do domácí péče. Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, porucha růstu, vývojová intervence Zkratky: IUGR – intrauterinní růstová retardace, SGA – small for gestational age, SD – směrodatná odchylka,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu