This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Přístupy k testování ALK pozitivity u NSCLC

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Adenokarcinomy plic, jejichž vznik souvisí s přestavbou genu ALK, představují relativně malou podskupinu nemalobuněčných plicních karcinomů. Za jejich vznik odpovídá intrachromozomální inverze genu ALK, což je gen lokalizovaný na 2. chromozomu a kódující anaplastickou lymfomovou kinázu. U karcinomu plic dochází při inverzi genu ALK k jeho spojení s různými fúzními partnery, nejčastěji se vznikem chimérického...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu