This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Přístupy k testování ALK pozitivity u NSCLC

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Adenokarcinomy plic, jejichž vznik souvisí s přestavbou genu ALK, představují relativně malou podskupinu nemalobuněčných plicních karcinomů. Za jejich vznik odpovídá intrachromozomální inverze genu ALK, což je gen lokalizovaný na 2. chromozomu a kódující anaplastickou lymfomovou kinázu. U karcinomu plic dochází při inverzi genu ALK k jeho spojení s různými fúzními partnery, nejčastěji se vznikem chimérického...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu