This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Přístupy k testování ALK pozitivity u NSCLC

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Adenokarcinomy plic, jejichž vznik souvisí s přestavbou genu ALK, představují relativně malou podskupinu nemalobuněčných plicních karcinomů. Za jejich vznik odpovídá intrachromozomální inverze genu ALK, což je gen lokalizovaný na 2. chromozomu a kódující anaplastickou lymfomovou kinázu. U karcinomu plic dochází při inverzi genu ALK k jeho spojení s různými fúzními partnery, nejčastěji se vznikem chimérického...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu