This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Přístupy k testování ALK pozitivity u NSCLC

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Adenokarcinomy plic, jejichž vznik souvisí s přestavbou genu ALK, představují relativně malou podskupinu nemalobuněčných plicních karcinomů. Za jejich vznik odpovídá intrachromozomální inverze genu ALK, což je gen lokalizovaný na 2. chromozomu a kódující anaplastickou lymfomovou kinázu. U karcinomu plic dochází při inverzi genu ALK k jeho spojení s různými fúzními partnery, nejčastěji se vznikem chimérického...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu