This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Případ dlouhodobé kompletní remise generalizovaného BRAF mutovaného melanomu při léčbě kombinací Tafinlar + Mekinist

David Šulc, Jana Dušánková, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn Článek se zabývá problematikou léčby 1. linie metastatického BRAF mutovaného maligního melanomu v situaci, kdy jsou k dispozici nové léčebné možnosti jako inhibitory BRAF a MEK. Případ uvedený v článku pak popisuje praktickou zkušenost s léčebnou kombinací dabrafenib plus trametinib. Klíčová slova: metastatický maligní melanom, mutace BRAF, 1. linie, dabrafenib, trametinib   Východiska Metastatický maligní melanom (MM) je onemocnění...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu