This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Případ dlouhodobé kompletní remise generalizovaného BRAF mutovaného melanomu při léčbě kombinací Tafinlar + Mekinist

David Šulc, Jana Dušánková, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn Článek se zabývá problematikou léčby 1. linie metastatického BRAF mutovaného maligního melanomu v situaci, kdy jsou k dispozici nové léčebné možnosti jako inhibitory BRAF a MEK. Případ uvedený v článku pak popisuje praktickou zkušenost s léčebnou kombinací dabrafenib plus trametinib. Klíčová slova: metastatický maligní melanom, mutace BRAF, 1. linie, dabrafenib, trametinib   Východiska Metastatický maligní melanom (MM) je onemocnění...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu