This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Případ dlouhodobé kompletní remise generalizovaného BRAF mutovaného melanomu při léčbě kombinací Tafinlar + Mekinist

David Šulc, Jana Dušánková, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn Článek se zabývá problematikou léčby 1. linie metastatického BRAF mutovaného maligního melanomu v situaci, kdy jsou k dispozici nové léčebné možnosti jako inhibitory BRAF a MEK. Případ uvedený v článku pak popisuje praktickou zkušenost s léčebnou kombinací dabrafenib plus trametinib. Klíčová slova: metastatický maligní melanom, mutace BRAF, 1. linie, dabrafenib, trametinib   Východiska Metastatický maligní melanom (MM) je onemocnění...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu