This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Primární sarkomy prsu jsou vzácné, ale existují…

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2, Peter Vereš3

1 Bioptická laboratoř sro., Šiklův ústav patologie LF UK, FN Plzeň
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava
3 Medirex Group, Patológia, Bratislava

Úvod Primární maligní mezenchymální tumory/sarkomy prsu (PSP) jsou raritní léze reprezentující zde méně než 1 % všech maligních nádorů.(1) Jejich diagnostika je mimořádně obtížná, neboť histologický vzhled je prakticky neodlišitelný od mnohdy převažující heterologní mezenchymální složky obvyklejšího metaplastického/sarkomatoidního karcinomu (MPK), či high-grade fyloidního tumoru (FT). Ponecháme-li stranou běžnější (sekundární) postradiační angiosarkom, patolog zde a priori tuto diagnózu neočekává...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu