This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Primární sarkomy prsu jsou vzácné, ale existují…

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2, Peter Vereš3

1 Bioptická laboratoř sro., Šiklův ústav patologie LF UK, FN Plzeň
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava
3 Medirex Group, Patológia, Bratislava

Úvod Primární maligní mezenchymální tumory/sarkomy prsu (PSP) jsou raritní léze reprezentující zde méně než 1 % všech maligních nádorů.(1) Jejich diagnostika je mimořádně obtížná, neboť histologický vzhled je prakticky neodlišitelný od mnohdy převažující heterologní mezenchymální složky obvyklejšího metaplastického/sarkomatoidního karcinomu (MPK), či high-grade fyloidního tumoru (FT). Ponecháme-li stranou běžnější (sekundární) postradiační angiosarkom, patolog zde a priori tuto diagnózu neočekává...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu