This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Primární sarkomy prsu jsou vzácné, ale existují…

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2, Peter Vereš3

1 Bioptická laboratoř sro., Šiklův ústav patologie LF UK, FN Plzeň
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava
3 Medirex Group, Patológia, Bratislava

Úvod Primární maligní mezenchymální tumory/sarkomy prsu (PSP) jsou raritní léze reprezentující zde méně než 1 % všech maligních nádorů.(1) Jejich diagnostika je mimořádně obtížná, neboť histologický vzhled je prakticky neodlišitelný od mnohdy převažující heterologní mezenchymální složky obvyklejšího metaplastického/sarkomatoidního karcinomu (MPK), či high-grade fyloidního tumoru (FT). Ponecháme-li stranou běžnější (sekundární) postradiační angiosarkom, patolog zde a priori tuto diagnózu neočekává...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu