This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Přidání glimepiridu ke kombinaci inzulinu + metforminu u diabetu 2. typu trvajícího více než 10 let – randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem ověřovaná studie s překřížením

Nybäck-Nakell A, Adamson U, Lins PE,2 Landstedt-Hallin L.

Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Division of Medicine, Danderyd Hospital, 182 88 Stockholm, Sweden.

(Adding glimepiride to insulin + metformin in type 2 diabetes of more than 10 years’ duration – A randomised, double-blind, placebo-controlled, cross-over study)   CÍLE Prozkoumat dopad přidání glimepiridu k již nastavené léčbě kombinací metforminu a inzulinu na úpravu glykemie u pacientů, kteří trpí diabetem po dobu delší než 10 let.   METODY Glimepirid v dávce 4 mg nebo placebo byly k popsané...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu