This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Přidání glimepiridu ke kombinaci inzulinu + metforminu u diabetu 2. typu trvajícího více než 10 let – randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem ověřovaná studie s překřížením

Nybäck-Nakell A, Adamson U, Lins PE,2 Landstedt-Hallin L.

Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Division of Medicine, Danderyd Hospital, 182 88 Stockholm, Sweden.

(Adding glimepiride to insulin + metformin in type 2 diabetes of more than 10 years’ duration – A randomised, double-blind, placebo-controlled, cross-over study)   CÍLE Prozkoumat dopad přidání glimepiridu k již nastavené léčbě kombinací metforminu a inzulinu na úpravu glykemie u pacientů, kteří trpí diabetem po dobu delší než 10 let.   METODY Glimepirid v dávce 4 mg nebo placebo byly k popsané...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu