This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Přidání glimepiridu ke kombinaci inzulinu + metforminu u diabetu 2. typu trvajícího více než 10 let – randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem ověřovaná studie s překřížením

Nybäck-Nakell A, Adamson U, Lins PE,2 Landstedt-Hallin L.

Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Division of Medicine, Danderyd Hospital, 182 88 Stockholm, Sweden.

(Adding glimepiride to insulin + metformin in type 2 diabetes of more than 10 years’ duration – A randomised, double-blind, placebo-controlled, cross-over study)   CÍLE Prozkoumat dopad přidání glimepiridu k již nastavené léčbě kombinací metforminu a inzulinu na úpravu glykemie u pacientů, kteří trpí diabetem po dobu delší než 10 let.   METODY Glimepirid v dávce 4 mg nebo placebo byly k popsané...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu