This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Přidání glimepiridu ke kombinaci inzulinu + metforminu u diabetu 2. typu trvajícího více než 10 let – randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem ověřovaná studie s překřížením

Nybäck-Nakell A, Adamson U, Lins PE,2 Landstedt-Hallin L.

Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Division of Medicine, Danderyd Hospital, 182 88 Stockholm, Sweden.

(Adding glimepiride to insulin + metformin in type 2 diabetes of more than 10 years’ duration – A randomised, double-blind, placebo-controlled, cross-over study)   CÍLE Prozkoumat dopad přidání glimepiridu k již nastavené léčbě kombinací metforminu a inzulinu na úpravu glykemie u pacientů, kteří trpí diabetem po dobu delší než 10 let.   METODY Glimepirid v dávce 4 mg nebo placebo byly k popsané...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu