This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2016 Czech edition

Příběh líného puberťáka Ondry

Martina Romanová

Klinika dětí a dorostu FNKV a 3.LFUK, Praha

S Ondrou jsme se na naší klinice poprvé setkali ve věku 15 let v dubnu 2016, kdy ho praktická dětská lékařka odeslala k vyšetření do gastroenterologické poradny pro bolesti břicha a hepatopatii nejasné etiologie. Bolesti břicha začaly Ondru trápit v lednu 2016, jejich intenzita byla proměnlivá, dle skórovacího systému pro bolest odpovídaly hodnotě VAS 1–3. Bolest byla lokalizována periumbilikálně, spíše tlaková, bez vazby...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu