This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem: vliv nových léčebných metod

Ugurel S, Röhmel J, Ascierto PA, Flaherty KT, Grob JJ, Hauschild A, Larkin J, Long GV, Lorigan P, McArthur GA, Ribas A, Robert C, Schadendorf D, Garbe C.

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Klíčová slova: blokátory kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints); inhibitory kináz; melanom; přežití; terapie Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem se v posledních několika letech značně zlepšilo. V klinických studiích bylo prokázáno, že nové léčebné strategie jako podávání inhibitorů kináz u melanomu s mutací BRAF a blokátorů kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints) prodlužují doby...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.




Partneři projektu