This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem: vliv nových léčebných metod

Ugurel S, Röhmel J, Ascierto PA, Flaherty KT, Grob JJ, Hauschild A, Larkin J, Long GV, Lorigan P, McArthur GA, Ribas A, Robert C, Schadendorf D, Garbe C.

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Klíčová slova: blokátory kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints); inhibitory kináz; melanom; přežití; terapie Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem se v posledních několika letech značně zlepšilo. V klinických studiích bylo prokázáno, že nové léčebné strategie jako podávání inhibitorů kináz u melanomu s mutací BRAF a blokátorů kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints) prodlužují doby...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu