This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem: vliv nových léčebných metod

Ugurel S, Röhmel J, Ascierto PA, Flaherty KT, Grob JJ, Hauschild A, Larkin J, Long GV, Lorigan P, McArthur GA, Ribas A, Robert C, Schadendorf D, Garbe C.

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Klíčová slova: blokátory kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints); inhibitory kináz; melanom; přežití; terapie Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem se v posledních několika letech značně zlepšilo. V klinických studiích bylo prokázáno, že nové léčebné strategie jako podávání inhibitorů kináz u melanomu s mutací BRAF a blokátorů kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints) prodlužují doby...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu