This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem: vliv nových léčebných metod

Ugurel S, Röhmel J, Ascierto PA, Flaherty KT, Grob JJ, Hauschild A, Larkin J, Long GV, Lorigan P, McArthur GA, Ribas A, Robert C, Schadendorf D, Garbe C.

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Klíčová slova: blokátory kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints); inhibitory kináz; melanom; přežití; terapie Přežití pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem se v posledních několika letech značně zlepšilo. V klinických studiích bylo prokázáno, že nové léčebné strategie jako podávání inhibitorů kináz u melanomu s mutací BRAF a blokátorů kontrolních bodů imunitního systému (immune checkpoints) prodlužují doby...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu