This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2023 Czech Edition

Prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu s využitím fixačních pomůcek

Radka Lohynská, Jana Čejková, Miroslava Klabečková

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod Kožní reakce při radioterapii karcinomu prsu patří mezi běžné vedlejší účinky léčby. Ve většině případů je radiodermatitida mírná a pouze u menší části pacientů dochází k závažnějšímu stupni kožní reakce, která je závislá nejen na použité technice radioterapie, ale i na specifických vlastnostech a anatomických proporcích pacienta. Kožní toxicita významně ovlivňuje pohodlí pacientek během...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu