This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Přetrvávající kompletní remise u pacienta s neresekovanými jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Stanislav Batko

Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Úvod Kolorektální karcinom je dle současných statistických dat Globocanu (1) třetí nejčastější diagnostikovanou malignitou s celosvětovou incidencí 1,4 milionů nových případů ročně. Česká republika, která ještě nedávno zaujímala vedoucí pozici v incidenci, se propadla na šesté místo a v žebříčku incidencí nyní vede Jižní Korea následovaná Slovenskem a Maďarskem. V roce 2014 byl kolorektální karcinom v České...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu