This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Přetrvávající kompletní remise u pacienta s neresekovanými jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Stanislav Batko

Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Úvod Kolorektální karcinom je dle současných statistických dat Globocanu (1) třetí nejčastější diagnostikovanou malignitou s celosvětovou incidencí 1,4 milionů nových případů ročně. Česká republika, která ještě nedávno zaujímala vedoucí pozici v incidenci, se propadla na šesté místo a v žebříčku incidencí nyní vede Jižní Korea následovaná Slovenskem a Maďarskem. V roce 2014 byl kolorektální karcinom v České...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu