This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Přetrvávající kompletní remise u pacienta s neresekovanými jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Stanislav Batko

Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Úvod Kolorektální karcinom je dle současných statistických dat Globocanu (1) třetí nejčastější diagnostikovanou malignitou s celosvětovou incidencí 1,4 milionů nových případů ročně. Česká republika, která ještě nedávno zaujímala vedoucí pozici v incidenci, se propadla na šesté místo a v žebříčku incidencí nyní vede Jižní Korea následovaná Slovenskem a Maďarskem. V roce 2014 byl kolorektální karcinom v České...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu