This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Přetrvávající kompletní remise u pacienta s neresekovanými jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Stanislav Batko

Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Úvod Kolorektální karcinom je dle současných statistických dat Globocanu (1) třetí nejčastější diagnostikovanou malignitou s celosvětovou incidencí 1,4 milionů nových případů ročně. Česká republika, která ještě nedávno zaujímala vedoucí pozici v incidenci, se propadla na šesté místo a v žebříčku incidencí nyní vede Jižní Korea následovaná Slovenskem a Maďarskem. V roce 2014 byl kolorektální karcinom v České...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu