This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Přetrvávající kompletní remise u pacienta s neresekovanými jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Stanislav Batko

Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Úvod Kolorektální karcinom je dle současných statistických dat Globocanu (1) třetí nejčastější diagnostikovanou malignitou s celosvětovou incidencí 1,4 milionů nových případů ročně. Česká republika, která ještě nedávno zaujímala vedoucí pozici v incidenci, se propadla na šesté místo a v žebříčku incidencí nyní vede Jižní Korea následovaná Slovenskem a Maďarskem. V roce 2014 byl kolorektální karcinom v České...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu