This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2017

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ze 30 EU/EEA států. Na úrovni Evropy je výskyt rezistence u grampozitivních patogenů nadále relativně příznivý. U Staphylococcus aureus pokračuje klesající trend výskytu MRSA, rezistence k makrolidům u pneumokoků převažuje nad necitlivostí k penicilinu. U enterokoků (E. faecium) došlo k významnému nárůstu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu