This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2017

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ze 30 EU/EEA států. Na úrovni Evropy je výskyt rezistence u grampozitivních patogenů nadále relativně příznivý. U Staphylococcus aureus pokračuje klesající trend výskytu MRSA, rezistence k makrolidům u pneumokoků převažuje nad necitlivostí k penicilinu. U enterokoků (E. faecium) došlo k významnému nárůstu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu