This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2017

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ze 30 EU/EEA států. Na úrovni Evropy je výskyt rezistence u grampozitivních patogenů nadále relativně příznivý. U Staphylococcus aureus pokračuje klesající trend výskytu MRSA, rezistence k makrolidům u pneumokoků převažuje nad necitlivostí k penicilinu. U enterokoků (E. faecium) došlo k významnému nárůstu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu