This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2017

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ze 30 EU/EEA států. Na úrovni Evropy je výskyt rezistence u grampozitivních patogenů nadále relativně příznivý. U Staphylococcus aureus pokračuje klesající trend výskytu MRSA, rezistence k makrolidům u pneumokoků převažuje nad necitlivostí k penicilinu. U enterokoků (E. faecium) došlo k významnému nárůstu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu