This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Prediktivní význam časné regrese nádoru při biologické léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

1. LF UK Praha

Souhrn Časná nádorová regrese (ETS) se u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) jeví jako prediktivní faktor účinnosti biologické léčby jak v léčbě první linie, tak při léčbě chemorefrakterních nádorů. ETS koreluje se zvýšením četnosti léčebných odpovědí (ORR) a významným zlepšením přežití bez progrese (PFS) i celkové doby přežití OS). Dosud publikované výsledky naznačují, že prediktivní význam ETS se zřejmě týká...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu