This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Prediktivní význam časné regrese nádoru při biologické léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

1. LF UK Praha

Souhrn Časná nádorová regrese (ETS) se u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) jeví jako prediktivní faktor účinnosti biologické léčby jak v léčbě první linie, tak při léčbě chemorefrakterních nádorů. ETS koreluje se zvýšením četnosti léčebných odpovědí (ORR) a významným zlepšením přežití bez progrese (PFS) i celkové doby přežití OS). Dosud publikované výsledky naznačují, že prediktivní význam ETS se zřejmě týká...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu