This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Prediktivní význam časné regrese nádoru při biologické léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

1. LF UK Praha

Souhrn Časná nádorová regrese (ETS) se u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) jeví jako prediktivní faktor účinnosti biologické léčby jak v léčbě první linie, tak při léčbě chemorefrakterních nádorů. ETS koreluje se zvýšením četnosti léčebných odpovědí (ORR) a významným zlepšením přežití bez progrese (PFS) i celkové doby přežití OS). Dosud publikované výsledky naznačují, že prediktivní význam ETS se zřejmě týká...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu