This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Prediktivní význam časné regrese nádoru při biologické léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

1. LF UK Praha

Souhrn Časná nádorová regrese (ETS) se u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) jeví jako prediktivní faktor účinnosti biologické léčby jak v léčbě první linie, tak při léčbě chemorefrakterních nádorů. ETS koreluje se zvýšením četnosti léčebných odpovědí (ORR) a významným zlepšením přežití bez progrese (PFS) i celkové doby přežití OS). Dosud publikované výsledky naznačují, že prediktivní význam ETS se zřejmě týká...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu