This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Prediktivní význam časné regrese nádoru při biologické léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

1. LF UK Praha

Souhrn Časná nádorová regrese (ETS) se u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) jeví jako prediktivní faktor účinnosti biologické léčby jak v léčbě první linie, tak při léčbě chemorefrakterních nádorů. ETS koreluje se zvýšením četnosti léčebných odpovědí (ORR) a významným zlepšením přežití bez progrese (PFS) i celkové doby přežití OS). Dosud publikované výsledky naznačují, že prediktivní význam ETS se zřejmě týká...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu