This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Právní následky neadekvátní terapie

Ondřej Dostál

Advokátní kancelář PwC Legal

Souhrn Předmětem článku jsou situace, kdy lékaři volí levnější a evidentně méně účinnou terapii, byť česká i mezinárodní doporučení uvádějí jako lék první volby dražší léčbu. Může se jednat i o kriticky nemocné pacienty, kteří nemohou posoudit, která léčba je pro ně vhodnější. Z judikatury nejvyšších soudů vyplývá, že lékař je při poučování pacienta a nabídce péče vázán nejlepším zájmem pacienta,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu