This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Právní následky neadekvátní terapie

Ondřej Dostál

Advokátní kancelář PwC Legal

Souhrn Předmětem článku jsou situace, kdy lékaři volí levnější a evidentně méně účinnou terapii, byť česká i mezinárodní doporučení uvádějí jako lék první volby dražší léčbu. Může se jednat i o kriticky nemocné pacienty, kteří nemohou posoudit, která léčba je pro ně vhodnější. Z judikatury nejvyšších soudů vyplývá, že lékař je při poučování pacienta a nabídce péče vázán nejlepším zájmem pacienta,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu