This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Právní následky neadekvátní terapie

Ondřej Dostál

Advokátní kancelář PwC Legal

Souhrn Předmětem článku jsou situace, kdy lékaři volí levnější a evidentně méně účinnou terapii, byť česká i mezinárodní doporučení uvádějí jako lék první volby dražší léčbu. Může se jednat i o kriticky nemocné pacienty, kteří nemohou posoudit, která léčba je pro ně vhodnější. Z judikatury nejvyšších soudů vyplývá, že lékař je při poučování pacienta a nabídce péče vázán nejlepším zájmem pacienta,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu