This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Praktický přístup k diagnostice malého vzrůstu

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Děti s malým vzrůstem patří mezi nejčastější klienty dětských endokrinologických ambulancí. Následující článek předkládá standardní postupy při posuzování poruch růstu v primární péči a pojmenovává nejčastější příčiny růstové retardace s cílem zlepšení časné diagnostiky a terapie těchto etiologicky velmi heterogenních stavů.   Definice poruchy růstu Při prvním kontaktu s rodinou dítěte přicházejícím s podezřením na poruchu růstu je třeba na základě analýzy růstového...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu