This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Praktický přístup k diagnostice malého vzrůstu

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Děti s malým vzrůstem patří mezi nejčastější klienty dětských endokrinologických ambulancí. Následující článek předkládá standardní postupy při posuzování poruch růstu v primární péči a pojmenovává nejčastější příčiny růstové retardace s cílem zlepšení časné diagnostiky a terapie těchto etiologicky velmi heterogenních stavů.   Definice poruchy růstu Při prvním kontaktu s rodinou dítěte přicházejícím s podezřením na poruchu růstu je třeba na základě analýzy růstového...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu