This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Praktický přístup k diagnostice malého vzrůstu

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Děti s malým vzrůstem patří mezi nejčastější klienty dětských endokrinologických ambulancí. Následující článek předkládá standardní postupy při posuzování poruch růstu v primární péči a pojmenovává nejčastější příčiny růstové retardace s cílem zlepšení časné diagnostiky a terapie těchto etiologicky velmi heterogenních stavů.   Definice poruchy růstu Při prvním kontaktu s rodinou dítěte přicházejícím s podezřením na poruchu růstu je třeba na základě analýzy růstového...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu