This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Praktický přístup k diagnostice malého vzrůstu

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Děti s malým vzrůstem patří mezi nejčastější klienty dětských endokrinologických ambulancí. Následující článek předkládá standardní postupy při posuzování poruch růstu v primární péči a pojmenovává nejčastější příčiny růstové retardace s cílem zlepšení časné diagnostiky a terapie těchto etiologicky velmi heterogenních stavů.   Definice poruchy růstu Při prvním kontaktu s rodinou dítěte přicházejícím s podezřením na poruchu růstu je třeba na základě analýzy růstového...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu