This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

PragueONCO 2016

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Prsní sekce PragueONCO 2016 mi poskytla zatím to největší zadostiučinění za celých sedm ročníků kolokvia tím, že jsem seděla za předsednickým stolem a viděla, jak je přednášková síň hotelu Clarion k prasknutí naplněná dychtivými posluchači. Touto atmosférou připomínající prostředí významného fotbalového nebo tenisového zápasu či kotel basketbalové arény byli strženi i přednášející. Program zahájil prof. Bruce A. Littlefield, MD, PhD,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu