This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

PragueONCO 2016

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Prsní sekce PragueONCO 2016 mi poskytla zatím to největší zadostiučinění za celých sedm ročníků kolokvia tím, že jsem seděla za předsednickým stolem a viděla, jak je přednášková síň hotelu Clarion k prasknutí naplněná dychtivými posluchači. Touto atmosférou připomínající prostředí významného fotbalového nebo tenisového zápasu či kotel basketbalové arény byli strženi i přednášející. Program zahájil prof. Bruce A. Littlefield, MD, PhD,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu