This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

PragueONCO 2016

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Prsní sekce PragueONCO 2016 mi poskytla zatím to největší zadostiučinění za celých sedm ročníků kolokvia tím, že jsem seděla za předsednickým stolem a viděla, jak je přednášková síň hotelu Clarion k prasknutí naplněná dychtivými posluchači. Touto atmosférou připomínající prostředí významného fotbalového nebo tenisového zápasu či kotel basketbalové arény byli strženi i přednášející. Program zahájil prof. Bruce A. Littlefield, MD, PhD,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu