This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

PragueONCO 2013:

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

René Adam léčebný úspěch závisí na kvalitě mezioborového týmu   V onkologické péči o nemocné s kolorektálním karcinomem (KRK) se stále více ukazuje, že úspěch v léčbě závisí na kvalitě mezioborového týmu. Tato spolupráce oborů vystupuje do popředí zejména u nemocných v pokročilých stadiích onemocnění. Nehledě na současné screeningové programy je při první návštěvě lékaře minimálně každý čtvrtý pacient s kolorektálním karcinomem již ve IV. stadiu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu