This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

PragueONCO 2013:

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

René Adam léčebný úspěch závisí na kvalitě mezioborového týmu   V onkologické péči o nemocné s kolorektálním karcinomem (KRK) se stále více ukazuje, že úspěch v léčbě závisí na kvalitě mezioborového týmu. Tato spolupráce oborů vystupuje do popředí zejména u nemocných v pokročilých stadiích onemocnění. Nehledě na současné screeningové programy je při první návštěvě lékaře minimálně každý čtvrtý pacient s kolorektálním karcinomem již ve IV. stadiu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu