This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

PragueONCO 2013:

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

René Adam léčebný úspěch závisí na kvalitě mezioborového týmu   V onkologické péči o nemocné s kolorektálním karcinomem (KRK) se stále více ukazuje, že úspěch v léčbě závisí na kvalitě mezioborového týmu. Tato spolupráce oborů vystupuje do popředí zejména u nemocných v pokročilých stadiích onemocnění. Nehledě na současné screeningové programy je při první návštěvě lékaře minimálně každý čtvrtý pacient s kolorektálním karcinomem již ve IV. stadiu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu