This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Poznámky k rozsahu chirurgické péče u malých karcinomů prsu – rýsují se změny?

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN, Hradec Králové

Úvod S neinvazivní formou karcinomu prsu (DCIS) a malými invazivními karcinomy (KP) se v klinické mamologické praxi setkáváme stále častěji. Jde o významný a dlouhodobý důsledek fungujícího mamárního screeningu. Tyto nádory jsou zpravidla diagnostikovány ještě před svojí klinickou prezentací. Extenzivní histologické vyšetření a rozsáhlá, dnes již standardně požadovaná, molekulární analýza fenotypu nádoru jsou součástí informace o nádorové lézi. Není tomu tak...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu