This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Poznámky k rozsahu chirurgické péče u malých karcinomů prsu – rýsují se změny?

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN, Hradec Králové

Úvod S neinvazivní formou karcinomu prsu (DCIS) a malými invazivními karcinomy (KP) se v klinické mamologické praxi setkáváme stále častěji. Jde o významný a dlouhodobý důsledek fungujícího mamárního screeningu. Tyto nádory jsou zpravidla diagnostikovány ještě před svojí klinickou prezentací. Extenzivní histologické vyšetření a rozsáhlá, dnes již standardně požadovaná, molekulární analýza fenotypu nádoru jsou součástí informace o nádorové lézi. Není tomu tak...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu