This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Poznámky k rozsahu chirurgické péče u malých karcinomů prsu – rýsují se změny?

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN, Hradec Králové

Úvod S neinvazivní formou karcinomu prsu (DCIS) a malými invazivními karcinomy (KP) se v klinické mamologické praxi setkáváme stále častěji. Jde o významný a dlouhodobý důsledek fungujícího mamárního screeningu. Tyto nádory jsou zpravidla diagnostikovány ještě před svojí klinickou prezentací. Extenzivní histologické vyšetření a rozsáhlá, dnes již standardně požadovaná, molekulární analýza fenotypu nádoru jsou součástí informace o nádorové lézi. Není tomu tak...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu