This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

Pozitivní výsledky studie fáze III přípravku Libtayo® (cemiplimab) u pokročilého karcinomu děložního hrdla byly představeny na virtuálním plenárním zasedání ESMO®

Tisková zpráva

ESO Journal 2/2021 Czech edition

12. května 2021 Libtayo® je první imunoterapií, která prokázala zlepšení celkového přežití u pokročilého karcinomu děložního hrdla, jakož i přežití bez progrese a četnosti objektivních odpovědí v porovnání s chemoterapií. Zlepšení celkového přežití bylo pozorováno v celé populaci, a to jak v podskupině spinocelulárního karcinomu, tak i v podskupině adenokarcinomu. Hodnocení studie fáze III kromě toho nalezlo významné rozdíly u výsledných...

Zpět

Podpůrná léčba č. 3/2021 Czech edition

17 | 09 | 2021

Vychází nová Podpůrná léčba.

Pracujeme na novém čísle České diabetologie

09 | 09 | 2021

V dalším vydání České diabetologie se budeme zabývat tématem Diabetes mellitus a transplantace.

Nové vydání časopisu Antiinfectives News Czech edition

31 | 08 | 2021

Časopis vyjde v první polovině září 2021.
Partneři projektu