This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

Pozitivní výsledky studie fáze III přípravku Libtayo® (cemiplimab) u pokročilého karcinomu děložního hrdla byly představeny na virtuálním plenárním zasedání ESMO®

Tisková zpráva

ESO Journal 2/2021 Czech edition

12. května 2021 Libtayo® je první imunoterapií, která prokázala zlepšení celkového přežití u pokročilého karcinomu děložního hrdla, jakož i přežití bez progrese a četnosti objektivních odpovědí v porovnání s chemoterapií. Zlepšení celkového přežití bylo pozorováno v celé populaci, a to jak v podskupině spinocelulárního karcinomu, tak i v podskupině adenokarcinomu. Hodnocení studie fáze III kromě toho nalezlo významné rozdíly u výsledných...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu