This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Pozice trastuzumabu v neadjuvantní léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu podle hodnocení vlastního souboru nemocných

Tomáš Svoboda

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn U pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu, kde lze předpokládat možnost parciálního výkonu místo mastektomie, při uzlinovém postižení, u pacientek mladších se středním a vysokým rizikem relapsu a nemocných s nepříznivou IHC charakteristikou nádoru (TNBC, HER2 pozitivních), je před provedením vlastního operačního výkonu indikována neadjuvantní systémová léčba. Její hlavní součástí je chemoterapie, ale u nádorů HER2 pozitivních je nedílnou součástí také...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu