This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Pozice trastuzumabu v neadjuvantní léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu podle hodnocení vlastního souboru nemocných

Tomáš Svoboda

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn U pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu, kde lze předpokládat možnost parciálního výkonu místo mastektomie, při uzlinovém postižení, u pacientek mladších se středním a vysokým rizikem relapsu a nemocných s nepříznivou IHC charakteristikou nádoru (TNBC, HER2 pozitivních), je před provedením vlastního operačního výkonu indikována neadjuvantní systémová léčba. Její hlavní součástí je chemoterapie, ale u nádorů HER2 pozitivních je nedílnou součástí také...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu