This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Pozice trastuzumabu v neadjuvantní léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu podle hodnocení vlastního souboru nemocných

Tomáš Svoboda

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn U pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu, kde lze předpokládat možnost parciálního výkonu místo mastektomie, při uzlinovém postižení, u pacientek mladších se středním a vysokým rizikem relapsu a nemocných s nepříznivou IHC charakteristikou nádoru (TNBC, HER2 pozitivních), je před provedením vlastního operačního výkonu indikována neadjuvantní systémová léčba. Její hlavní součástí je chemoterapie, ale u nádorů HER2 pozitivních je nedílnou součástí také...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu