This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Pozice trastuzumabu v neadjuvantní léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu podle hodnocení vlastního souboru nemocných

Tomáš Svoboda

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn U pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu, kde lze předpokládat možnost parciálního výkonu místo mastektomie, při uzlinovém postižení, u pacientek mladších se středním a vysokým rizikem relapsu a nemocných s nepříznivou IHC charakteristikou nádoru (TNBC, HER2 pozitivních), je před provedením vlastního operačního výkonu indikována neadjuvantní systémová léčba. Její hlavní součástí je chemoterapie, ale u nádorů HER2 pozitivních je nedílnou součástí také...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu