This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou

Marek Smolár

Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM, Martin

Súhrn Duodenálna fistula patrí medzi pooperačné komplikácie, ktoré predstavujú často zdĺhavý terapeutický problém. Pri neadekvátnej drenáži duodenálneho obsahu dochádza k vytváraniu intraabdominálnych kolekcií, ktoré sa veľmi skoro sekundárne infikujú a sú zdrojom sepsy, ktorá prehlbuje celkový zlý stav pacienta a znižuje predpoklady na priaznivé zhojenie fistuly. Duodenálne fistuly sa primárne liečia konzervatívne. Podmienkou spontánneho uzáveru fistuly je kontrola infekcie,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu