This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou

Marek Smolár

Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM, Martin

Súhrn Duodenálna fistula patrí medzi pooperačné komplikácie, ktoré predstavujú často zdĺhavý terapeutický problém. Pri neadekvátnej drenáži duodenálneho obsahu dochádza k vytváraniu intraabdominálnych kolekcií, ktoré sa veľmi skoro sekundárne infikujú a sú zdrojom sepsy, ktorá prehlbuje celkový zlý stav pacienta a znižuje predpoklady na priaznivé zhojenie fistuly. Duodenálne fistuly sa primárne liečia konzervatívne. Podmienkou spontánneho uzáveru fistuly je kontrola infekcie,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu