This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou

Marek Smolár

Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM, Martin

Súhrn Duodenálna fistula patrí medzi pooperačné komplikácie, ktoré predstavujú často zdĺhavý terapeutický problém. Pri neadekvátnej drenáži duodenálneho obsahu dochádza k vytváraniu intraabdominálnych kolekcií, ktoré sa veľmi skoro sekundárne infikujú a sú zdrojom sepsy, ktorá prehlbuje celkový zlý stav pacienta a znižuje predpoklady na priaznivé zhojenie fistuly. Duodenálne fistuly sa primárne liečia konzervatívne. Podmienkou spontánneho uzáveru fistuly je kontrola infekcie,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu