This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Použití kontrastních látek na bázi gadolinia při MR zobrazení, zejména u roztroušené sklerózy

Manuela Vaněčková

Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn V článku je uveden přehled používaných gadoliniových kontrastních látek při zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR) a také v současnosti dostupné kontrastní látky a jejich omezení v aplikaci. Dále jsou vysvětleny nežádoucí události s aplikací spojené, nefrogenní systémová fibróza a možný výskyt depozit gadolinia po opakovaných aplikacích především kontrastních látek lineárního typu vazby chelátoru. Jsou zmíněny i kontrastní látky, které nejsou na bázi lanthanoidů, především...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu