This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Použití kontrastních látek na bázi gadolinia při MR zobrazení, zejména u roztroušené sklerózy

Manuela Vaněčková

Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn V článku je uveden přehled používaných gadoliniových kontrastních látek při zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR) a také v současnosti dostupné kontrastní látky a jejich omezení v aplikaci. Dále jsou vysvětleny nežádoucí události s aplikací spojené, nefrogenní systémová fibróza a možný výskyt depozit gadolinia po opakovaných aplikacích především kontrastních látek lineárního typu vazby chelátoru. Jsou zmíněny i kontrastní látky, které nejsou na bázi lanthanoidů, především...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu