This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Použití kontrastních látek na bázi gadolinia při MR zobrazení, zejména u roztroušené sklerózy

Manuela Vaněčková

Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn V článku je uveden přehled používaných gadoliniových kontrastních látek při zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR) a také v současnosti dostupné kontrastní látky a jejich omezení v aplikaci. Dále jsou vysvětleny nežádoucí události s aplikací spojené, nefrogenní systémová fibróza a možný výskyt depozit gadolinia po opakovaných aplikacích především kontrastních látek lineárního typu vazby chelátoru. Jsou zmíněny i kontrastní látky, které nejsou na bázi lanthanoidů, především...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu