This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Použití kontrastních látek na bázi gadolinia při MR zobrazení, zejména u roztroušené sklerózy

Manuela Vaněčková

Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn V článku je uveden přehled používaných gadoliniových kontrastních látek při zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR) a také v současnosti dostupné kontrastní látky a jejich omezení v aplikaci. Dále jsou vysvětleny nežádoucí události s aplikací spojené, nefrogenní systémová fibróza a možný výskyt depozit gadolinia po opakovaných aplikacích především kontrastních látek lineárního typu vazby chelátoru. Jsou zmíněny i kontrastní látky, které nejsou na bázi lanthanoidů, především...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu