This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2023 Czech Edition

Použití ionizovaného stříbra v péči o onkologickou ránu při radioterapii

Jana Škodová

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Onkologické rány jsou pro pacienta závažnou komplikací a negativně ovlivňují kvalitu jeho života. Léčba onkologických ran vyžaduje multidisciplinární přístup a je součástí komplexní onkologické péče. Ošetřování onkologické rány bez současné léčby postrádá možnost fyziologického hojení, přítomno je vysoké riziko infekce, sekrece, krvácení a zápachu. Určitou limitací v péči o ránu pacienta je používání krytí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu