This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

Použití genomového testu MammaPrint mění pohled na adjuvantní léčbu u pacientek s časným karcinomem prsu

Marta Kučerová

Onkologická ambulance, Nemocnice Jablonec nad Nisou

souhrn Genomické testování u časného nádoru prsu upozorňuje na nebezpečnost daného nádoru a pomáhá určit, jakou zvolit adjuvantní terapii u konkrétní pacientky. Klíčová slova: karcinom prsu, genomový test, MammaPrint, adjuvantní léčba   ÚVOD Jsou uvedeny kazuistiky dvou pacientek s téměř identickým klinickým stadiem IIA a IIB, které však měly zcela odlišnou adjuvantní léčbu, protože jejich histologicky stejné nebo velmi...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu