This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

Použití genomového testu MammaPrint mění pohled na adjuvantní léčbu u pacientek s časným karcinomem prsu

Marta Kučerová

Onkologická ambulance, Nemocnice Jablonec nad Nisou

souhrn Genomické testování u časného nádoru prsu upozorňuje na nebezpečnost daného nádoru a pomáhá určit, jakou zvolit adjuvantní terapii u konkrétní pacientky. Klíčová slova: karcinom prsu, genomový test, MammaPrint, adjuvantní léčba   ÚVOD Jsou uvedeny kazuistiky dvou pacientek s téměř identickým klinickým stadiem IIA a IIB, které však měly zcela odlišnou adjuvantní léčbu, protože jejich histologicky stejné nebo velmi...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu