This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

Použití genomového testu MammaPrint mění pohled na adjuvantní léčbu u pacientek s časným karcinomem prsu

Marta Kučerová

Onkologická ambulance, Nemocnice Jablonec nad Nisou

souhrn Genomické testování u časného nádoru prsu upozorňuje na nebezpečnost daného nádoru a pomáhá určit, jakou zvolit adjuvantní terapii u konkrétní pacientky. Klíčová slova: karcinom prsu, genomový test, MammaPrint, adjuvantní léčba   ÚVOD Jsou uvedeny kazuistiky dvou pacientek s téměř identickým klinickým stadiem IIA a IIB, které však měly zcela odlišnou adjuvantní léčbu, protože jejich histologicky stejné nebo velmi...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu