This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Postřehy z konference ENETS 2017

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Čtrnáctý ročník konference ENETS se uskutečnil již tradičně v nádherné Barceloně ve dnech od 8. do 10. března. Obliba kongresu roste, letos bylo více než 1500 účastníků. V průběhu čtyřdenní konference bylo prezentováno více než 350 posterů a prezentací na různá témata věnující se základnímu výzkumu, klinické praxi, aktuálním novinkám imunoterapie, rezistence na antiangiogenní léčbu a další....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu