This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Postřehy z konference ENETS 2017

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Čtrnáctý ročník konference ENETS se uskutečnil již tradičně v nádherné Barceloně ve dnech od 8. do 10. března. Obliba kongresu roste, letos bylo více než 1500 účastníků. V průběhu čtyřdenní konference bylo prezentováno více než 350 posterů a prezentací na různá témata věnující se základnímu výzkumu, klinické praxi, aktuálním novinkám imunoterapie, rezistence na antiangiogenní léčbu a další....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu