This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Postřehy z konference ENETS 2017

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Čtrnáctý ročník konference ENETS se uskutečnil již tradičně v nádherné Barceloně ve dnech od 8. do 10. března. Obliba kongresu roste, letos bylo více než 1500 účastníků. V průběhu čtyřdenní konference bylo prezentováno více než 350 posterů a prezentací na různá témata věnující se základnímu výzkumu, klinické praxi, aktuálním novinkám imunoterapie, rezistence na antiangiogenní léčbu a další....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu