This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Postřehy z konference ENETS 2017

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Čtrnáctý ročník konference ENETS se uskutečnil již tradičně v nádherné Barceloně ve dnech od 8. do 10. března. Obliba kongresu roste, letos bylo více než 1500 účastníků. V průběhu čtyřdenní konference bylo prezentováno více než 350 posterů a prezentací na různá témata věnující se základnímu výzkumu, klinické praxi, aktuálním novinkám imunoterapie, rezistence na antiangiogenní léčbu a další....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu