This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Postřehy z konference ENETS 2017

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Čtrnáctý ročník konference ENETS se uskutečnil již tradičně v nádherné Barceloně ve dnech od 8. do 10. března. Obliba kongresu roste, letos bylo více než 1500 účastníků. V průběhu čtyřdenní konference bylo prezentováno více než 350 posterů a prezentací na různá témata věnující se základnímu výzkumu, klinické praxi, aktuálním novinkám imunoterapie, rezistence na antiangiogenní léčbu a další....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu