This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Postavení cetuximabu v léčbě recidivujících a metastatických dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku, Expertní setkání 18. května 2017 v Olomouci

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Setkání onkologů a otorinolaryngologů, které se uskutečnilo z podnětu a na pozvání společnosti Merck Česká republika v souvislosti s rozšířením úhrady léčiva cetuximab v indikaci relabujících anebo metastazujících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (dále R/M SCCHN) z veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2016, se konalo 18. 5. 2017 v hotelu Ibis v Olomouci.   Cílem setkání byla definice aktuálního postavení cetuximabu v léčbě R/M SCCHN, vzájemné předání...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu