This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Postavení cetuximabu v léčbě recidivujících a metastatických dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku, Expertní setkání 18. května 2017 v Olomouci

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Setkání onkologů a otorinolaryngologů, které se uskutečnilo z podnětu a na pozvání společnosti Merck Česká republika v souvislosti s rozšířením úhrady léčiva cetuximab v indikaci relabujících anebo metastazujících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (dále R/M SCCHN) z veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2016, se konalo 18. 5. 2017 v hotelu Ibis v Olomouci.   Cílem setkání byla definice aktuálního postavení cetuximabu v léčbě R/M SCCHN, vzájemné předání...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu