This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Postavení cetuximabu v léčbě recidivujících a metastatických dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku, Expertní setkání 18. května 2017 v Olomouci

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Setkání onkologů a otorinolaryngologů, které se uskutečnilo z podnětu a na pozvání společnosti Merck Česká republika v souvislosti s rozšířením úhrady léčiva cetuximab v indikaci relabujících anebo metastazujících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (dále R/M SCCHN) z veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2016, se konalo 18. 5. 2017 v hotelu Ibis v Olomouci.   Cílem setkání byla definice aktuálního postavení cetuximabu v léčbě R/M SCCHN, vzájemné předání...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu