This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Postavení cetuximabu v konverzní léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu – klinická kasuistika

Luboš Holubec, Marie Votavová, Václav Liška, Tomáš Skalický, Alan Sutnar, Vladislav Třeška, Jindřich Fínek

Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Radioterapeutické a onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Přes všechny pokroky onkologické léčby, včetně léčby cílené, dává pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem naději na vyléčení, či dlouhodobé přežití, pouze radikální chirurgický zákrok.(1) V případě jaterních metastáz je primárně chirurgicky léčitelných necelých 30 % nemocných. Při použití všech dostupných metod multimodalitní léčby lze ze zbývajících 70 % primárně neresekabilních nemocných získat dalších 30 % nemocných, schopných podstoupit radikální chirurgickou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu