This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Postavení cetuximabu v konverzní léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu – klinická kasuistika

Luboš Holubec, Marie Votavová, Václav Liška, Tomáš Skalický, Alan Sutnar, Vladislav Třeška, Jindřich Fínek

Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Radioterapeutické a onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Přes všechny pokroky onkologické léčby, včetně léčby cílené, dává pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem naději na vyléčení, či dlouhodobé přežití, pouze radikální chirurgický zákrok.(1) V případě jaterních metastáz je primárně chirurgicky léčitelných necelých 30 % nemocných. Při použití všech dostupných metod multimodalitní léčby lze ze zbývajících 70 % primárně neresekabilních nemocných získat dalších 30 % nemocných, schopných podstoupit radikální chirurgickou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu