This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Postavení analog somatostatinu v léčbě dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů žaludku

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) žaludku typu 1 vznikají v terénu achlorhydrie a chronické atrofické gastritidy (CAG) a hypergastrinemie. Lze je léčit somatostatinovými analogy nebo antrektomií se záměrem omezit v terénu CAG hypergastrinemii jako příčinu NETů a rekurencí. U malých lézí byla po aplikaci somatostatinových analog pozorována i kompletní regrese a snížení hladiny gastrinu. Podobné výsledky byly popsány i po antrektomii. Hypergastrinemie vzniká u CAG mechanizmem zpětné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu