This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Postavení analog somatostatinu v léčbě dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů žaludku

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) žaludku typu 1 vznikají v terénu achlorhydrie a chronické atrofické gastritidy (CAG) a hypergastrinemie. Lze je léčit somatostatinovými analogy nebo antrektomií se záměrem omezit v terénu CAG hypergastrinemii jako příčinu NETů a rekurencí. U malých lézí byla po aplikaci somatostatinových analog pozorována i kompletní regrese a snížení hladiny gastrinu. Podobné výsledky byly popsány i po antrektomii. Hypergastrinemie vzniká u CAG mechanizmem zpětné...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu