This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Postavení analog somatostatinu v léčbě dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů žaludku

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) žaludku typu 1 vznikají v terénu achlorhydrie a chronické atrofické gastritidy (CAG) a hypergastrinemie. Lze je léčit somatostatinovými analogy nebo antrektomií se záměrem omezit v terénu CAG hypergastrinemii jako příčinu NETů a rekurencí. U malých lézí byla po aplikaci somatostatinových analog pozorována i kompletní regrese a snížení hladiny gastrinu. Podobné výsledky byly popsány i po antrektomii. Hypergastrinemie vzniká u CAG mechanizmem zpětné...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu