This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Postavení analog somatostatinu v léčbě dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů žaludku

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) žaludku typu 1 vznikají v terénu achlorhydrie a chronické atrofické gastritidy (CAG) a hypergastrinemie. Lze je léčit somatostatinovými analogy nebo antrektomií se záměrem omezit v terénu CAG hypergastrinemii jako příčinu NETů a rekurencí. U malých lézí byla po aplikaci somatostatinových analog pozorována i kompletní regrese a snížení hladiny gastrinu. Podobné výsledky byly popsány i po antrektomii. Hypergastrinemie vzniká u CAG mechanizmem zpětné...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu