This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Postavení analog somatostatinu v léčbě dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů žaludku

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) žaludku typu 1 vznikají v terénu achlorhydrie a chronické atrofické gastritidy (CAG) a hypergastrinemie. Lze je léčit somatostatinovými analogy nebo antrektomií se záměrem omezit v terénu CAG hypergastrinemii jako příčinu NETů a rekurencí. U malých lézí byla po aplikaci somatostatinových analog pozorována i kompletní regrese a snížení hladiny gastrinu. Podobné výsledky byly popsány i po antrektomii. Hypergastrinemie vzniká u CAG mechanizmem zpětné...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu