This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Porucha růstu u vietnamské dívky s Turnerovým syndromem se vzácným cytogenetickým nálezem

Renata Pomahačová1, Petra Paterová1, Ivan Šubrt2, Petra Vohradská2, Radka Jaklová2

1Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
2Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň

Souhrn Popisujeme případ vietnamské dívky s růstem od 3 let věku v pásmu velmi malé výšky pod 3. percentilem. Růst pro tyto děti v tomto pásmu není neobvyklý, ale i jejich růst musí být plynulý s odpovídajícím růstovým tempem. U dítěte byla diagnóza Turnerova syndromu (TS) stanovena v 10 letech věku. Růstová křivka ukazovala progresivní růstové opožďování již od 3 let věku. Fenotyp odpovídal...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu