This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Porucha růstu u vietnamské dívky s Turnerovým syndromem se vzácným cytogenetickým nálezem

Renata Pomahačová1, Petra Paterová1, Ivan Šubrt2, Petra Vohradská2, Radka Jaklová2

1Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
2Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň

Souhrn Popisujeme případ vietnamské dívky s růstem od 3 let věku v pásmu velmi malé výšky pod 3. percentilem. Růst pro tyto děti v tomto pásmu není neobvyklý, ale i jejich růst musí být plynulý s odpovídajícím růstovým tempem. U dítěte byla diagnóza Turnerova syndromu (TS) stanovena v 10 letech věku. Růstová křivka ukazovala progresivní růstové opožďování již od 3 let věku. Fenotyp odpovídal...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu