This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Porucha růstu u vietnamské dívky s Turnerovým syndromem se vzácným cytogenetickým nálezem

Renata Pomahačová1, Petra Paterová1, Ivan Šubrt2, Petra Vohradská2, Radka Jaklová2

1Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
2Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň

Souhrn Popisujeme případ vietnamské dívky s růstem od 3 let věku v pásmu velmi malé výšky pod 3. percentilem. Růst pro tyto děti v tomto pásmu není neobvyklý, ale i jejich růst musí být plynulý s odpovídajícím růstovým tempem. U dítěte byla diagnóza Turnerova syndromu (TS) stanovena v 10 letech věku. Růstová křivka ukazovala progresivní růstové opožďování již od 3 let věku. Fenotyp odpovídal...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu