This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Poranění mozku a následné hormonální poruchy u dětí

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem.

Výskyt a příčiny Kraniocerebrální poranění u dětí i dospělých jsou bohužel v České republice stále velmi častá (incidence odhadem 200 případů dětí i dospělých na 100 000 obyvatel ročně). Např. na jednotce intenzivní resuscitační péče pro děti a dorost v Ústí nad Labem máme několik dětí s velmi závažným kraniocerebrálním poraněním ročně a těch relativně „méně nebezpečných” poranění tak tři desítky. Podílí se na tom nedostatečná prevence...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu