This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Poranění mozku a následné hormonální poruchy u dětí

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem.

Výskyt a příčiny Kraniocerebrální poranění u dětí i dospělých jsou bohužel v České republice stále velmi častá (incidence odhadem 200 případů dětí i dospělých na 100 000 obyvatel ročně). Např. na jednotce intenzivní resuscitační péče pro děti a dorost v Ústí nad Labem máme několik dětí s velmi závažným kraniocerebrálním poraněním ročně a těch relativně „méně nebezpečných” poranění tak tři desítky. Podílí se na tom nedostatečná prevence...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu