This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Poranění mozku a následné hormonální poruchy u dětí

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem.

Výskyt a příčiny Kraniocerebrální poranění u dětí i dospělých jsou bohužel v České republice stále velmi častá (incidence odhadem 200 případů dětí i dospělých na 100 000 obyvatel ročně). Např. na jednotce intenzivní resuscitační péče pro děti a dorost v Ústí nad Labem máme několik dětí s velmi závažným kraniocerebrálním poraněním ročně a těch relativně „méně nebezpečných” poranění tak tři desítky. Podílí se na tom nedostatečná prevence...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu