This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Pokroky v gastroenterologii

Petr Dítě

předseda České gastroenterologické společnosti

Gastroenterologie patří mezi neobyčejně dynamicky se rozvíjející obory posledních let. Kromě nových technologií, zvyšujících možnosti endoskopické diagnostiky, jsou v diagnostice onemocnění jícnu, žaludku, střev nebo slinivky břišní stále více využívány metody na bázi molekulární biologie a metody genetické. Nové diagnostické možnosti se samozřejmě odrážejí i v některých nových terapeutických přístupech. Zásadní roli v diagnostice gastrointestinálních...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu