This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Pokroky v gastroenterologii

Petr Dítě

předseda České gastroenterologické společnosti

Gastroenterologie patří mezi neobyčejně dynamicky se rozvíjející obory posledních let. Kromě nových technologií, zvyšujících možnosti endoskopické diagnostiky, jsou v diagnostice onemocnění jícnu, žaludku, střev nebo slinivky břišní stále více využívány metody na bázi molekulární biologie a metody genetické. Nové diagnostické možnosti se samozřejmě odrážejí i v některých nových terapeutických přístupech. Zásadní roli v diagnostice gastrointestinálních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu