This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Pokroky v gastroenterologii

Petr Dítě

předseda České gastroenterologické společnosti

Gastroenterologie patří mezi neobyčejně dynamicky se rozvíjející obory posledních let. Kromě nových technologií, zvyšujících možnosti endoskopické diagnostiky, jsou v diagnostice onemocnění jícnu, žaludku, střev nebo slinivky břišní stále více využívány metody na bázi molekulární biologie a metody genetické. Nové diagnostické možnosti se samozřejmě odrážejí i v některých nových terapeutických přístupech. Zásadní roli v diagnostice gastrointestinálních...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu