This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Pokroky v gastroenterologii

Petr Dítě

předseda České gastroenterologické společnosti

Gastroenterologie patří mezi neobyčejně dynamicky se rozvíjející obory posledních let. Kromě nových technologií, zvyšujících možnosti endoskopické diagnostiky, jsou v diagnostice onemocnění jícnu, žaludku, střev nebo slinivky břišní stále více využívány metody na bázi molekulární biologie a metody genetické. Nové diagnostické možnosti se samozřejmě odrážejí i v některých nových terapeutických přístupech. Zásadní roli v diagnostice gastrointestinálních...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu