This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci

Pavel Jandík

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Úvod Karcinom prsu (KP) je nejen dominujícím maligním onemocněním ženské části populace, ale také morfologickým, genetickým a terapeutickým oříškem. V naší zemi má vysokou incidenci se stoupajícím trendem. Situace je velmi podobná tradičním státům EU. Letos čekáme v ČR cca 7 000 nových případů onemocnění. Patrný je nárůst KP v mladších věkových skupinách. I když...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu