This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci

Pavel Jandík

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Úvod Karcinom prsu (KP) je nejen dominujícím maligním onemocněním ženské části populace, ale také morfologickým, genetickým a terapeutickým oříškem. V naší zemi má vysokou incidenci se stoupajícím trendem. Situace je velmi podobná tradičním státům EU. Letos čekáme v ČR cca 7 000 nových případů onemocnění. Patrný je nárůst KP v mladších věkových skupinách. I když...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu