This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Plicní karcinoidy a léčba somatostatinovými analogy

Beatrix Bencsiková

Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Plicní neuroendokrinní nádory známé jako bronchiální neuroendokrinní nádory nebo plicní karcinoidy představují heterogenní nádory s různým biologickým chováním od indolentních až po agresivní nádory. Poslední klasifikace WHO z roku 2015 řadí plicní neuroendokrinní nádory do jedné skupiny a rozlišuje čtyři podskupiny: typické karcinoidy (TC), atypické karcinoidy (AC), malobuněčné karcinomy (SCLC) a velkobuněčné neuroendokrinní karcinomy...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu