This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Plicní karcinoidy a léčba somatostatinovými analogy

Beatrix Bencsiková

Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Plicní neuroendokrinní nádory známé jako bronchiální neuroendokrinní nádory nebo plicní karcinoidy představují heterogenní nádory s různým biologickým chováním od indolentních až po agresivní nádory. Poslední klasifikace WHO z roku 2015 řadí plicní neuroendokrinní nádory do jedné skupiny a rozlišuje čtyři podskupiny: typické karcinoidy (TC), atypické karcinoidy (AC), malobuněčné karcinomy (SCLC) a velkobuněčné neuroendokrinní karcinomy...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu