This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Plicní karcinoidy a léčba somatostatinovými analogy

Beatrix Bencsiková

Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Plicní neuroendokrinní nádory známé jako bronchiální neuroendokrinní nádory nebo plicní karcinoidy představují heterogenní nádory s různým biologickým chováním od indolentních až po agresivní nádory. Poslední klasifikace WHO z roku 2015 řadí plicní neuroendokrinní nádory do jedné skupiny a rozlišuje čtyři podskupiny: typické karcinoidy (TC), atypické karcinoidy (AC), malobuněčné karcinomy (SCLC) a velkobuněčné neuroendokrinní karcinomy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu